ಇಸ್ರೋ ಕನ್ನಡ ತಾಣ

ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆನೆ. ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾ, ಈ ಬಾರಿಯಿಂದ ಯುನಿಕೋಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸುವರ್ಣ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೋ (ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ)ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೊಂಡಿ ಹೀಗಿದೆ.

http://www.isac.ernet.in/kannada/

ಈ ತಾಣದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಚಯ(ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡರೂ)ನನಗಿಷ್ಟವಾಯಿತು.

Comments

Chaitra G said…
Very good idea..
It provides informations to all Kannadigas without english necessity.... Very useful idea ....

Please work out quickly about this assignment

Popular posts from this blog

ನಮ್ಮೂರು ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಧುವನ ಕರೆದರೆ